Middelen

Analyses

Tijdschrift : Het statuut samenwonende afschaffen !

In februari 2021 publiceerde het Waals Netwerk voor Armoedebestrijding een krant van 9 pagina’s tegen het statuut van samenwonende, allemaal met een totaal aangenomen tweede graad.

De inhoud omvat :

  • een toelichting op de status van de samenwonende
  • een aankondiging aan de bevolking door Jean PeuPlus, premier van La Belle Gigue
  • het standpunt van de partijen betreffende de afschaffing van de status
  • een lijst van diverse feiten waaruit de volle omvang van de door deze status veroorzaakte rampen blijkt
  • getuigenissen en oproepen tot getuigenis

De krant lezen en raadplegen